Modulbeskrivningar

 

 

Document manager

Detta är en av de mest centrala modulerna. Förutom att ge möjligheten att gruppera blad till dokument och på sätt enklare kunna hantera metadata och andra dokumentegenskaper så erbjuds möjligheten till att hantera dokumentflöden.

Godtyckliga dokumentflöden kan konfigureras där dokument kan passera ett godtyckligt antal status. För varje statusövergång kan en uppsättning händelser definieras vilka effektueras på dokumentet. Några exempel på händelser kan vara generera PDF-fil, lås blad i E3, skicka e-postmeddelande, ändra status.

Genom dessa dokumentflöden är det enkelt att implementera organisationens kvalitetssäkringsprocess på E3-dokument.

Last ned whitepaper (PDF)

Bild 1.           Exempel på dokumentflöde

Report manager

Ytterligare en central modul är rapportgenereringen. Med denna modul är det enkelt att konfigurera ett godtyckligt antal rapporttyper som sedan kan användas fritt i projekten per fysisk enhet, per funktionell enhet eller övergripande. Rapporttyperna är övergripande indelade i dokumentrapporter, objektrapporter samt förbindningsrapporter. Konfigurationsmöjligheterna avser bland annat filtrering, sortering, gruppering samt presentation.

Tillsammans med ”Document manager” kan automatiska diff-listor skapas som presenterar skillnader mellan rapportversioner eller mellan projekt.

Solution builder levereras med en uppsättning rapporter enligt IEC-standard och svensk praxis.

Last ned whitepaper (PDF)

Connection manager

Med denna modul kan fysiska förbindningar genereras såväl internt i kapslingar som externt mellan kapslingar och till andra objekt.

För intern generering kan både ledningsval och numrering ske vid genereringen. För numrering används antingen 0-nummer eller nummerserier enligt eget val. För ledningar till plint kan olika principer för beteckning användas.

Tillsammans med E3.panel kan ledningslängder beräknas och summering göras per ledningstyp.

Panel workflow

Med denna modul underlättas synkroniseringen mellan dokument för layout och håltagning samt användandet av E3.panel för både ledningsförläggning och layoutdokumentation.

Tool box

En uppsättning mindre verktyg som förenklar visst konstruktionsarbete. Placering av multipla objekt med gemensam delning, beräkning av POS-nummer är några exempel på sådana verktyg. Med modulen fås också möjligheten att knyta egna skript till menyer och triggrar i Solution builder.

 

Utvecklingsstrategi

CCS utvecklar Solution builder dels genom kunddrivna projekt och dels genom interna projekt.

De kunddrivna projekten leder många gånger fram till nya moduler genom att kundspecifika behov generaliseras och kompletteras till mer allmän nytta.

De interna projekten syftar i första hand till att vidareutveckla det gemensamma ramverket samt komplettera de befintliga modulerna med nya eller förbättrade funktioner. Även nya moduler kan vara aktuellt för de interna projekten.

Moduler som är på gång:

  • Sälj- och produktionskonfigurator
  • Kabelhanterare
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler