E³.panel

E³.panel

E³.panel er fullintegrert med E³.schematic.

E³.panel kjenner direkte til alle data fra schema, og systemet vet derfor øyeblikkelig hvilket utstyr som er lastet inn i prosjektet og hvordan det er koblet (inkl koblingdata).

Man kan også starte med å lage layout i E³.panel for deretter lage skjema ved å plassere ut skjemaelementene av utstyret som fysisk er plassert. Modifikasjon gjort enten i layout eller i skjema vil direkte være synlig på begge sider.

Automatisk Routing

Ved å installere E³.panel inkl. Routing og Autoconnect, vil E³ koble utstyret fysisk med kortest mulig forlegningsvei via kabelkanaler, og koblingslister vil da inkludere eksakte lengder og nødvendig data for maskinelt å kunne fremstille ledninger før montøren skal utføre koblingsarbeidet (;lengder, farge, endeavslutninger, merking, etc.).

3D

E³.panel integrerer det logiske med det fysiske, og bruker har også mulighet for se resultatet i 3D for visuell kontroll.

Man kan også eksportere skap, utsnitt og andre modeller til 3D-løsninger via STEP.

SE VIDEO:

KONTAKT

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi snart kontakt med deg.