RopeCAM

RopeCAM

CNC-programmering for rund- og trapesgjenger.

RopeCAM er en frittstående programvare spesielt utviklet for CNC-programmering av såkalte «rundgjenger», der et vanlig dreistål benyttes som motsats til et «vanlig» gjengestål med samme profil som selve gjengen.

Denne gjengetypen er vanlig i for eksempel gruveindustrien, og er veldig tidkrevende å programmere uten en effektiv programvare.

Støtte for ulike gjengeprofiler

RopeCAM støtter i tillegg til rundgjenger, også gjenger av typen trapes med valgfri flankevinkel og radius, eller fase på gjengetoppen, samt kroniske gjenger. I dreierutinene tilbys støtte for både grov- og finbearbeiding

Lett å bruke

I programmet defineres først gjengens form via dialogbokser. Deretter oppgis hvilket inkrement (steg) som deriestålet skal bevege seg langs med gjengen, for å oppnå en viss glatthet på overflaten. Verktøybanen som lages blir nå et antall frittsående gjengebevegelser (synkronisert gjengebevegelse, typisk G32/G33).

Etter at verktøybanen er laget kan bevegelsen simuleres – og til slutt lages en NC-kode for valgfri maskin/styresystem via en postprosessor som er enkel å konfigurere.

Med RopeCAM får du:

 • More advanced thread profile simulation with Zoom and speed control
 • Possibility to measure tool from middle or from corner
 • Possibility to programming flat proportion to thread top and/or bottom
 • Trapezoid thread, acme thread NC-turning
 • Trapezoid thread, acme thread measurements table
 • Possibility to add thread measurements and cutting parameters as comments to NC-code
 • Theoretical Surface Roughnes (Ra) calculation
 • Scallop Height calculation
 • Buttress thread features (different side angles and radius)
 • Multible thread programming
 • Thread profile with rounded bottom

RopeCAM systemkrav:

Operativsystem: Windows 7, 10
Lagringsplass: 50 MB

KONTAKT

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi snart kontakt med deg.