E³.redliner

E³.redliner

For å legge til markeringer og merknader på dokumentasjon generert i E³.series

Redliner egner seg spesielt for ledere eller serviceteknikere som ønsker å gjøre oppdateringer eller kommentere på tegninger, uten å sitte med E³.series fullversjon.

E³.redliner har samme brukergrenssnitt som E³, gir bruker tilgang til all informasjon som finnes i den genererte E³ prosjektdatabase, – men uten redigeringsmulighet.

All ‘redlining’ informasjon kan lagres og sendes tilbake til ansvarlig avdeling for import/oppdatering av originalprosjekt.

Utvidet funksjonalitet

E³.redliner har de samme egenskapene som E³.viewer og E³.viewer+, men kan i tillegg skilte med følgende funksjoner:

  • Kjøre tillegsprogrammer (script) som eksempelvis kan generere relevante rapporter på stedet
  • Benytte språkdatabasen for å bytte språk og evt tegnsett i dokumenter/tegninger
  • Manipulere lag av/på
  • Forvalte fargeinnstillinger
  • Gjøre kommentarer i form av grafikk og tekst (‘redlining’)
  • Copy/Paste for gjenbruk av grafikk/tekst i dokumenter/tegninger (paste gir rødt resultat)
  • Søke på/lagre ‘redlining’ informasjon

KONTAKT

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi snart kontakt med deg.