E³.Functional Design

E³.Functional Design

Opprett blokkdiagrammer i tidlig planlegging av Wire Harness-systemene.

E³.Functional Design er et tillegg til E³.cable og pleide å gjøre de første skissene til ledningen. All informasjon overfører til senere stadier av designprosessen, så ingen tid er bortkastet.

E³.Functional Design støtter funksjonell skjema, funksjonell blokkdesign og ledningsdiagrammer

Integrert Funksjonell Design

I stedet for å fungere funksjonelt i isolasjon, vil E3.functionaldesign alt du gjør på dette stadiet passere til senere stadier i designprosessen og integrere med seleutformingen.

Initielle Beregninger

Funksjonsskjemaet inneholder funksjonelle enheter og gir en rask oversikt over produktets oppførsel for intern og ekstern kommunikasjon.

Fra funksjonelle enheter til fysiske komponenter

Ettersom designprosessen går fremover, blir funksjonelle enheter omgjort til fysiske komponenter. Disse komponentene inneholder alle detaljer og signal logikk informasjon som er definert tidligere, slik at de fysiske ledninger kan brukes.

KONTAKT

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi snart kontakt med deg.