E³.Revision Management

E³.Revision Management

Sammenligne revisjoner mot tidligere revisjoner fortløpende

Man kan sammenligne et prosjekts fortløpende revisjoner mot tidligere revisjoner – eller mot andre prosjekt med samme opprinnelse.

Med E³.RevisionMangement kan man konfigurere hvilken revisjoninformasjonen man ønsker å få dokumentert (uinteressante data kan filtreres bort).

Spor kun det du trenger å spore

For å begrense mengden modifikasjonsinformasjon, gir konfigurasjonsverktøyet i E³.Revision Management tillatelse til administratorer å spesifisere informasjonen som spores for modifikasjonssammenligninger.

Grafiske og logiske sammenligninger

Alle modifikasjoner blir detaljert dokumentert både logisk og visuelt: I listeform (Excel), grafisk pikselsammenligning (multipage TIFF), samt som ’rødmerket’ i tegning (PDF).

Modifikasjon av Bestillingsdokumentasjon

Generer dokumentasjonen du trenger for å sikre at alle endringer som er forespurt av feltet eller produksjonen, blir implementert i det opprinnelige designet.

KONTAKT

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi snart kontakt med deg.