E³.series

E³.series

Med E³.series kan man enkelt og fleksibelt fremstille dokumentasjon og produksjonsunderlag uten feil!

E³.series er et profesjonelt E-CAE verktøy rettet spesielt mot bedrifter som prosjekterer anlegg innen elektro, automasjon, hydraulikk eller pneumatikk.

AUTOMATISERT DOKUMENTASJON

E³.series gjør det mulig for bedrifter å automatisere deler av engineeringsprosessen via systemets medfølgende API.

E³.series sørger for alltid oppdatert dokumentasjon (f.eks: anleggsdata, krysshenvisninger og rekkeklemmetabeller oppdateres online), samt sørger for at alt som genereres av lister blir feilfritt.

MODULBASERT

E³ er et frittstående, modulbasert windows-program, som ikke er avhengig av andre applikasjoner for å fungere.

E³.series bygges opp av ulike hovedmoduler slik at du kan skreddersy din løsning, samt et stort utvalg add-on modulet slik at du kan automatisere designprosessen din slik du ønsker.

E³ leveres standard med en database inneholdende flere tusen leverandørspesifikke komponenter, samt hele IEC/ISO symbol-bibliotek.

INDUSTRILØSNINGER

E³.series har løsningen for å tilfredsstille krav til funksjonalitet og resultat.

E³.series benyttes i dag av bedrifter innen svært ulike markedssegmenter, som alle har ulike krav til designprosesser, dokumentasjonsstandard, grensesnitt, etc. Derfor også E³ i ‘spesialpakker’ for ulike markedssegment.

Her har man satt sammen et produkt med programvaremoduler, grensesnitt og bibliotek som erfaringsmessig benyttes innen de ulike bransjer: E³.machinery Edition, E³.power Edition, E³.railway Edition, E³.transportation Edition, E³.power Edition, E³.systems Edition.

VÅR ERFARING – DIN FORDEL

I tillegg kan vi i CCS, med basis i mange års erfaring med å assistere verdensledene aktører med å få E³ til å fungere optimalt, tilby individuell bedriftspesifikk tilpasset løsning til en fast avtalt pris.

Vi har eksempler og tilgang til bransjespesifikke tilpasninger som virker.

I samarbeid med våre kunder ønsker vi å avdekke muligheter, og deretter lage løsninger som bidrar til økt effektivitet (ROI).

SE VIDEO:

Opps, fant ikke skjemaet.